شهروند جهانی

تکنولوژی و گسترش وسائل ارتباط جمعی، دنیای امروز را متحول و به قولی به دهکده‌ای کوچک تبدیل کرده. بدیهی است که در این دهکده‌ی کوچک موقعیت جغرافیایی نمی‌تواند و نباید عامل ایجاد محدودیت افراد موفق و برجسته در دستیابی به اهداف باشد. بنابراین از نظر ما شهروند جهانی افرادی موفق و برجسته هستند که راهبر توسعه پایدار جهانی بوده و هدف ما تسهیل و هموار کردن مسیر برای این پیشگامان عرصه اقتصادی جامعه جهانی است.

تمام گروه ما در خدمت اهداف بزرگ شماست.

به ما بپیوندید و از خدمات ما استفاده کنید به ما بپیوندید و از خدمات ما استفاده کنید عضویت در خبرنامه سایت عضویت در خبرنامه سایت

پیام مدیر


تکنولوژی و گسترش وسائل ارتباط جمعی، دنیای امروز را متحول و به قولی به دهکده ای کوچک تبدیل کرده. بدیهی است که در این دهکده کوچک موقعیت جغرافیایی نمی تواند و نباید عامل ایجاد محدودیت افراد موفق و برجسته در دستیابی به اهداف باشد.

بنابراین از نظر ما شهروند جهانی افرادی موفق و برجسته هستند که راهبر توسعه پایدار جهانی بوده و هدف ما تسهیل و هموار کردن مسیر برای این پیشگامان عرصه اقتصادی جامعه جهانی است.

تجارت جهانی

پوشیده نیست که وضع پاره‌ای از قوانین یک‌طرفه توسط برخی کشورها، باعث ایجاد محدودیت در توان تبادل تجاری بازرگانان عزیزمان است. از جمله این محدودیت‌ها اعمال روادید سفر، عدم امکان ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی در کشورهای میزبان، عدم امکان گشایش حساب و دریافت کارت‌های اعتباری، عدم امکان ثبت سفارش از کشورهای ثالث، عدم امکان ثبت و دریافت آدرس تجاری در کشورهای میزبان و امثالهم است که باعث کاهش توان تجاری و تقلیل موازنه‌ی رقابتی هموطنان عزیز می‌شود. خدمات مجموعه ما با هدف رفع موانع، کمک به ایجاد توازن و تسهیل امر تجارت بین الملل برای بازرگانان و دیگر افراد حقیقی و حقوقی است.

تماس بگیرید

IR: (009821) 8866 5867

UK: (004420) 7993 5816

ایمیل بزنید

info@biznesspass.com