اخذ ویزا و پاسپورت دومینیکا

کمک به صندوق دولت دومنیکا:

مزیت اصلی تبدیل شدن به شهروند دومنیکا از طریق اعطای کمک مالی به صندوق دولت این کشور این است

که پول کمتری پرداخت می کنید مخصوصا برای افرادی که به تنهایی درخواست می دهند. یک نفر متقاضی به

تنهایی بعد از پرداخت ۱۰۰۰۰۰دلار امریکا صلاحیت لازم برای گرفتن پاسپورت کشور مشترک المنافع دومنیکا را کسب

می کند و آن را تبدیل به ارزانترین برنامه ی پاسپورت دوم می کند که امروزه برای یک فرد مجرد موجود است.

اخذ ویزا و پاسپورت دومینیکا

این متقاضی تک نفره اگر بخواهد از راه خرید ملک اقدام کند باید در مجموع مبلغ ۲۵۰۰۰۰دلار امریکا بپردازد،

۲۰۰۰۰۰دلار برای ملک در جزیره و ۵۰۰۰۰دلار برای هزینه های دولتی. یک زن و شوهر به همراه دو فرزندشان

(زیر ۱۸سال) می توانند با پرداخت ۲۰۰۰۰۰ دلار به صندوق دولت صلاحیت اخذ تابعیت را بگیرند در حالی که

برای برای اخذ تابعیت از طریق خرید ملک باید ۲۷۵۰۰۰ دلار بپردازند.

 

 

اخذ ویزا و پاسپورت دومینیکا