اخذ پاسپورت سنت لوسیا

تغییرات برنامه اخذ پاسپورت سنت لوسیا از طریق سرمایه گذاری از ابتدای سال ۲۰۱۷ به شکل زیر است:

افرادی که متقاضی اخذ یک پاسپورت دوم از طریق برنامه اخذ تابعیت سنت لوسیا از طریق سرمایه گذاری هستند تا آزادی بیشتری در سفرهای خود در سراسر جهان داشته باشند، باید حداقل ۱۸ سال سن داشته، سوء پیشینه کیفری نداشته و از سلامت برخودار باشند. شرط داشتن سرمایه ای به میزان ۳ میلیون دلار آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۷ از شرایط برنامه حذف شده و مبالغ سرمایه گذاری نیز کاهش یافته است. چندین گزینه سرمایه گذاری در برنامه اخذ پاسپورت سنت لوسیا وجود دارد که متقاضیان باید یکی از آنها را انتخاب کنند و شرایط سرمایه گذاری را محقق نمایند، از جمله گزینه اهدای کمک مالی بلاعوض به صندوق اقتصاد ملی سنت لوسیا.

اخذ پاسپورت سنت لوسیا

گزینه کمک مالی بلاعوض به صندوق اقتصاد ملی سنت لوسیا

  • مبلغ سرمایه گذاری برای یک متقاضی از ۲۰۰ هزار دلار آمریکا به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافت

(اجرا از ابتدای سال ۲۰۱۷)

  • مبلغ سرمایه گذاری برای یک زوج بدون عضو وابسته خانواده از ۲۳۵ هزار دلار به ۱۶۵ هزار دلار کاهش یافت

(اجرا از ابتدای سال ۲۰۱۷)

  • مبلغ سرمایه گذاری برای یک زوج با حداکثر دو نفر عضو وابسته از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۹۰ هزار دلار کاهش

یافت (اجرا از ابتدای سال ۲۰۱۷)

  • برای هر عضو خانواده اضافی مبلغ ۲۵۰ هزار دلار

 

اخذ پاسپورت سنت لوسیا, پاسپورت سنت لوسیا ,سنت لوسیا, سنت