قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور سنت لوسیا

اخذ پاسپورت سنت لوسیا

اطلاعات زیر تنها جهت راهنمایی می باشند و در حال حاضر قاره پیما در مورد اخذ ویزا هیچ فعالیتی ندارد

لطفا سوالی در مورد اخذ ویزا کشورهای مختلف نفرمائید.

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور سنت لوسیا به شرح زیر است :

اتباع ایرانی جهت ورود به کشور سنت لوسیا به ویزا نیاز دارند و قبل از ورود باید

اقدام به دریافت ویزا سنت لوسیا نمایند . سنت لوسیا در ایران سفارت ندارد در

زیر فهرست کشورهایی که سنت لوسیا در آنها سفارت دارد آمده است .

قیمت و نحوه و شرایط دریافت ویزای کشور سنت لوسیا
فهرست کشورهایی که سنت لوسیا در آنها سفارت دارد :

  • بلژیک
  • کوبا
  • تایوان
  • بریتانیا
  • آمریکا

اخذ پاسپورت سنت لوسیا

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزا سنت لوسیا :

– اصل گذرنامه معتبر با بالاي ۶ماه اعتبار از تاريخ حركت تور (امضاء شده).
– اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).
– فتوكپي از صفحه۱گذرنامه وهمچنين از تمام ويزاهاي قبلي و مهرهاي موجود در گذرنامه .
* به علاوه يكسري فتوكپي از صفحات مشخصات و اعتبار براي بخش فروش.
– اصل فرم درخواست ويزا همراه با امضاء مسافر.
* براي افراد همراه (همسر و فرزندان) بايد فرم جداگانه امضاء شود.
– تكميل فرم مشخصات فردي (به طور كامل).
۲ قطعه عکس رنگی۶در ۴ با پس زمینه سفید .
– ترجمه انگليسي شناسنامه (توسط دارالترجمه).
– ترجمه انگليسي گواهي اشتغال به كار، روزنامه رسمي، پروانه كسب اتحاديه، … و گواهي
اشتغال به تحصيل و ترجمه ۳ فيش اخير حقوق ماهيانه (توسط دارالترجمه).
*ترجمه انگليسي آخرين فيش حقوقي وحكم بازنشستگي براي بازنشستگان.
* ذكر تاريخ شروع به كار ، سمت و ميزان درآمد در گواهي شغلي الزامي است.
– پرينت انگليسي حساب جاري۶ ماه گذشته با مهر و امضاء (توسط بانك).
* فتوكپي كارت اعتباري (در صورت وجود).
* تاريخ افتتاح حساب ، ميزان موجودي و گردش حساب حتما قيد شود. ( تاريخ حساب ۲هفته اخيرباشد )
– ترجمه رسمي اسناد ملكي به نام مسافر با مهر و تائيد وزارت امور خارجه..
– با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر كشور، سفارتخانه مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد

كه از شما مدارك ديگري نيز درخواست نمايد.

 

اخذ پاسپورت سنت لوسیا, پاسپورت سنت لوسیا