اخذ پاسپورت و تابعیت دومینیکا

یک نماینده ی رسمی اخذ تابعیت دومنیکا چه کمکی می تواند بکند؟

اخذ پاسپورت و تابعیت دومینیکا

نمایندگان عالی رتبه ی مجاز برنامه ی اخذ تابعیت دومنیکا از طریق سرمایه گذاری تکمیل صحیح و درست، فرم درخواست مشتری را تضمین می کنند، در امر آماده سازی مدارک تکمیلی مورد نیاز کمک می کنند و تمام مکاتبات لازم با دولت را به نیابت از متقاضی انجام می دهند. تابعیت اقتصادی در دومنیکا فقط از طریق نماینده ی مجاز برنامه امکان پذیر است. بیشتر نمایندگان مجاز بخش تابعیت از طریق سرمایه گذاری وکلای قانونی هستند که بیشتر آنان تحصیل کرده ی کانادا، امریکا و اروپا هستند.

 

اخذ پاسپورت و تابعیت دومینیکا