اقتصاد دومینیکا

کشاورزی مدتها تکیه گاه اصلی اقتصادی کشور بود و تولید موز به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای یک سوم نیروی کار جزیره اشتغالزایی می کرد. در یک دهه ی گذشته صنعت خدمات مالی دومینیکا به طور فزاینده ای مولد اقتصادی اصلی کشور شده است و از آنجایی که بخش بانکداری خارجی به روند رو به رشد خود ادامه می دهد، سهم صادرات قهوه و موز در تولید خالص داخلی روز به روز کمتر می شود. ماهی گیری نیز نسبتا نقش مهمی در اقتصاد محلی ایفا می کند و حدودا برای ۲۰۰۰ نفر اشتغالزایی کرده است در حالی که جنگلداری و معدن فرصت های شغلی اندکی را فراهم می کند.

سرانه تولید خالص داخلی به ازای هر نفر در حال حاضر ۱۴۸۰۰ دلار آمریکا است.

دومنیکا ,دوم ,مینی ,مینیکا, ویزا دومینیکا ,اخذ پاسپورت, دومینیکا ,پاسپورت دومینیکا