پاسپورت دومینیکا

سواحل زیبای دومینیکا 

این‌جا جزیره‌ی کریستف کلمپ است که نام آن را دومینیکا یعنی یکشنبه، روزی که جزیره کشف شده نهاده است. پس اگر می‌خواهید بهشت روی زمین را ببینید حتماً به دومینیکا سفر کنید.

جزیره‌ای که می‌توان از هوای کوهستانی‌اش لذت برد، در جنگل‌های بکرش قدم زد و از

جوان‌ترین جزیره‌ی آتش‌فشانی‌ دیدن کرد. دومینیکا جزیره‌ای پر از تجربه‌های دیدنی است.

تجربه‌های عجیب اما واقعی که سواحل سفید و سیاه را در کنار هم دارد و دارای گل و گیاهان

بسیار زیبا و خاص است که در زیر نور خورشید تغییر رنگ می‌دهند.

پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا  پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا

پاسپورت دومینیکا

پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا

پاسپورت دومینیکا

پاسپورت دومینیکا, اخذ پاسپورت دومینیکا