پاسپورت دومنیکا

 

پاسپورت دومنیکا از طریق سرمایه گذاری برای تابعیت هر بار به مدت ده سال اعتبار دارد و می توان آن را به صورت مادام العمر تمدید کرد. تابعیت در این کشور تحت هیچ شرایطی قابل ابطال نیست. پاسپورت دومنیکا که برای کودکان زیر ۱۶سال صادر می شود به مدت ۵ سال اعتبار دارد.

حتی اگر برنامه تابعیت اقتصادی کارائیب سرانجام بسته شود کسانی که تحت برنامه تابعیت می گیرند برای همیشه پاسپورت و ملیت دوم خود را حفظ می کنند که امکان سفر بین المللی راحت را به بیش از ۱۱۹ کشور و سرزمین در سراسر جهان فراهم می کند.

پاسپورت دومنیکا

پاسپورت دومنیکا که اعتبار آن تمام شده و یا در حال تمام شدن است با پرداخت مبلغی اندک در هر کدام از کنسولگری ها، سفارت ها، دفتر کمیسیون عالی در سراسر دنیا و یا اداره گذرنامه ی دومنیکا در روسو پایتخت این کشور قابل تمدید است.

پاسپورت های دزدیده شده و یا آسیب دیده و یا پاسپورت های که صفحه ی خالی ندارند را می توان به راحتی در کنسولگری های دومینیکا در سراسر دنیا و یا اداره ی گذرنامه این کشور عوض کرد. نیازی نیست که یک آدرس دومنیکایی داشته باشید تا بتوانید پاسپورت خود را تمدید کنید می توانید از آدرس محل اقامتتان در هرجایی که هست بدون هیچ مشکلی استفاده کنید.