پاسپورت دومینیکا

سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده دولت دومنیکا

تا کنون بزرگترین مزیت برای برآورده کردن معیارهای سرمایه گذاری از طریق برنامه ی اخذ پاسپورت دومنیکا از

طریق سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده دولت دومنیکا این است که هزینه قابل برگشت است و سوخت

نمی شود. ۳۶ ماه بعد از آنکه ملک واقعی تایید شده را خریداری کردید الزام اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری

را تحقق بخشیده اید و می توانید سهم خود را بفروشید. هم چنین مقدار پولی که باید برای خرید ملک در دومنیکا

به منظور اخذ پاسپورت بپردازید در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه که برنامه اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری

را ارائه می دهند و حداقل برای خرید ملک باید ۴۰۰۰۰۰ دلار امریکا بپردازید ،بسیار کمتر است.

 

برنامه ی تابعیت اقتصادی دومنیکا اخیرا هزینه های دولتی برای خرید ملک را کاهش داده است.در سال ۲۰۱۷ هم

چنین محتمل است که معیارهای اعطای پول به صندوق دولت به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت همانطور که

برای ۱ اگوست ۲۰۱۶ برنامه ریزی شده بود. در بسیاری از موقعیت ها، مجموع هزینه های گرفتن پاسپورت دومنیکا

با سرمایه گذاری در ملک با مقدار پولی که متقاضی باید به صندوق دولت بپردازد برابری می کند. بنابراین اخذ تابعیت

دومنیکا از راه سرمایه گذاری در پروژه های تایید  شده دولت دومنیکا می تواند ارزش فوق العاده ای داشته باشد وقتی

که با راه کمک به دولت مقایسه می شود چرا که بیشتر سرمایه قابل برگشت است.

پاسپورت دومینیکا

به عنوان مثال متقاضی اصلی و همسر به همراه دو فرزندشان می توانند قوانین سرمایه گذاری را با خرید حداقل

۲۰۰۰۰۰ دلار ملک واقعی و پرداخت ۳۵۰۰۰ دلار هزینه های برآورده شده که بیشتر این پول بعد از سه سال قابل برگشت است.

اگر زوج راه کمک به صندوق دولت را رفته باشند در ابتدا ۳۵۰۰۰ دلار پس انداز می کنند اما نمی توانند ۲۰۰۰۰۰

دلار که برای سرمایه گذاری ملک بوده است را پس بگیرند.

افرادی که سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده دولت دومنیکا برای گرفتن تابعیت از طریق سرمایه گذاری را

انتخاب می کنند مجازند تا ملک خریداری شده را تحت عنوان برنامه ی اخذ پاسپورت دوباره بفروشند پس از آنکه

به مدت پنج سال آن را در اختیار داشتند. با وجود چنین استراتژی خروجی سرمایه گذاران می توانند پول خود را

دوباره به دست آورند.

پروژه های تاییده شده ی اعطای تابعیت از طریق سرمایه گذاری معمولا تفرجگاههای مجللی هستند که مالکیت

محدود را ارائه می دهند و بخصوص برای متقاضیان گرفتن تابعیت و پاسپورت دومینیکا از طریق سرمایه گذاری فعالیت می کنند.

 

همزمان که تقاضا برای تابعیت دومنیکا از روش سرمایه گذاری افزایش می یابد، ملک تایید شده از طریق واحد اعطای

تابعیت از طریق سرمایه گذاری احتمالا از لحاظ ارزش در مقایسه با املاک تاییده نشده سریعتر مورد توجه خریداران

قرار می گیرند.

از سال ۲۰۱۵ دارندگان پاسپورت دومنیکا نیازی به ویزای شنگن برای بازدید از کشورهای اتحادیه ی اروپا ندارند.

اگرچه چنین برنامه های به صورت رسمی اعلام نشده است بسیاری از افراد کارآزموده و باتجربه در صنعت معتقدند

که اکنون تنها مسئله ی زمان مطرح است تا الزامات اعطای تابعیت از طریق سرمایه گذاری در املاک واقعی به طور

چشمگیری افزایش یابد. اگر حداقل مبلغ خرید ملک واقعی افزایش یابد منطقی به نظر می رسد که تصور کنیم که

ارزش پروژه های تایید شده ی فعلی تحت عنوان برنامه ی سرمایه گذاری فورا افزایش یابد. این بدین معناست که

سال ۲۰۱۷ مقطعی استثنائی برای سرمایه گذاری در زمینه ی املاک در دومنیکا است که توسط واحد اعطای تابعیت

از طریق سرمایه گذاری تایید شده است.