پاسپورت دومینیکا

دومینیکا

به دلیل تشابه اسمی و جغرافیایی، تعدادی از مردم کشور مشترک المنافع دومنیکا را با کشور کاملا غیرمرتبط جمهوری دومنیکن اشتباه می کنند. این دو کشور یکی نیستند. اگرچه هر دو کشور آب و هوا و سواحل فوق العاده ای دارند. هیچ برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری برای دومنیکن وجود ندارد و تا جایی که ما می دانیم هیچ برنامه ی ویزای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. به همین دلیل ما باید فرض کنیم بیشتر مردمی که به دنبال برنامه ی اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری برای جمهوری دومنیکن هستند در واقع به دنبال برنامه ی اخذ تابعیت و پاسپورت دومنیکا هستند که یکی از قدیمی ترین و معروف ترین برنامه های پاسپورت دوم در جهان است. لطفا توجه کنید که پاسپورت جمهوری دومنیکن به طور قابل ملاحظه ای قدرت کمتری از پاسپورت کشور مشترک المنافع دومنیکا دارد و مسافرت بدون ویزا به هیچ کدام از کشورهای اتحادیه ی اروپا را فراهم نمی کند. به همین دلیل حتی اگر برنامه ای تحت عنوان اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری جمهوری دومنیکن وجود داشت تقریبا به همان اندازه برای مسافران بین المللی جذاب نبود.

سفر به اروپا

پاسپورت دومینیکا

تابعیت دوم دومنیکا می تواند سفر بین المللی به اتحادیه ی اروپا را آسان کند.

بدون پاسپورت دومنیکا کسانی که عضو اتحادیه ی اروپا نیستند به ویزا نیاز دارند تا بتوانند از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا و آلمان دیدن کنند. برنامه ی تابعیت فوری دومنیکا ارزش مالی زیادی برای سرمایه داران دارد و با داشتن پاسپورت دوم دومنیکا صاحبان مشاغل به راحتی می توانند به اتحادیه ی اروپا سفر کنند بدون نیاز به ویزای بریتانیا و ویزای شنگن. امکان اقدام تحت برنامه ی اخذ تابعیت و پاسپورت دومنیکا از طریق سرمایه گذاری برای اشخاص معتبر از تمام کشورهای جهان وجود دارد .

 

پاسپورت دومینیکا ,دومینیکا ,اخذ پاسپوررت دومینیکا, ویزا دومینیکا, پاس دومینیکا, دوم ,مینی