پاسپورت و ویزای دومینیکا

آیا باید در دومنیکا ملک بخرم یا به صندوق دولتی کمک کنم؟

پاسپورت و ویزای دومینیکا

متقاضیان اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری در دومنیکا می توانند قوانین مالی برنامه را یا از طریق خرید املاک تایید شده در کشور و یا اعطای پول نقد به صندوق دولت برآورده کنند. هیچ کدام از این دو مورد ضرورتا بر دیگری برتری ندارد اما هر کدام می تواند در مقایسه با دیگری مزایای خاص خود را داشته باشد.

برای این که به شما کمک کنیم که تحلیلی از سود-هزینه ی هر مورد داشته باشید تا احتمال اجرای آن را مشخص کنیم لیست مزایا و معایب آنها را در زیر اورده ایم.

 

پاسپورت و ویزای دومینیکا ,ویزای دومینیکا ,دومینیکا ,پاسپورت دومینیکا