گرفتن پاسپورت دومینیکا

پروازهای مستقیم به فرودگاه دومنیکا

فرودگاه بین المللی اصلی در دومنیکا ملویل هال است جایی که تمام خطوط هوایی تجاری آنجا فرود می آیند و محل فرود بیشتر افرادی که از طریق هوایی برای بازدید از جزیره می آیند است. فرودگاه ملویل هال در شمال شرقی جزیره واقع شده است و یک ساعت از روسو پایتخت فاصله دارد. یک فرودگاه دوم و کوچکتر و بین المللی در جزیره وجود دارد.فرودگاه کین فیلد خارج از روسو واقع شده است و عمدتا توسط افرادی که با جت شخصی وارد این کشور می شوند استفاده می شود.

گرفتن پاسپورت دومینیکا

بسیاری از افرادی که از بیرون کارائیب به دومنیکا پرواز می کنند از طریق مراکز فرودگاهی در مارتینیک،

انتیگوا، سنت مارتن، پورتوریکو، باربادوس یا گوادلوپ به جزیره وصل می شوند. پروزاهای دومنیکا از

طریق خطوط هوایی سی بورن، وین ایر، هومینگ برد ایر،لیات ایرلاین و ایرسان شاین ارائه می شود.

 

گرفتن پاسپورت دومینیکا