کشور سنت کیتس از جزایر ماسه سفید و معروف به جواهر کارائیب است. این کشور شامل دو جزیره سنت کیتس و نَویس با صنعت توریست و گردشگری منحصر به فرد میباشد. اطلاعات در خصوص: هزینه اخذ پاسپورت سنت کیتس و سرمایه گذاری لازم، لیست کشورهایی که[…]