هدف ما کمک به ایجاد توازن و تسهیل امر تجارت بین الملل برای تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع دررفع موانع ومحدودیتها  وتسهیل سفر به دیگر کشورهای جهان جهت انجام ملاقاتهای و مبادلات  تجاری و امکان شرکت در نمایشگاههای بین اللملی و سمینارها، امکان ثبت شرکت و افتتاح حساب بانکی در کشورهای میزبان، امکان گشایش حساب و دریافت کارتهای اعتباری، امکان ثبت سفارش از کشورهای ثالث وامکان ثبت و دریافت آدرس تجاری در کشورهای میزبان  میباشد.