کانادا دارای دو زبان اصلی رسمی است، زبان انگلیسی و فرانسه به ترتیب زبان مادری ۵۹٫۷ ٪ و ۲۳٫۲ ٪ جمعیت کانادا را تشکیل می‌دهد. در ژوئیه سال ۱۹۶۹، بر طبق لایحه زبان رسمی کانادا از افراد فرانسوی زبان هم به اندازه انگلیسی زبان ها در دولت فدرال استفاده شد. این مسئله روندی را[…]