تکنولوژی و گسترش وسائل ارتباط جمعی، دنیای امروز را متحول و به قولی به دهکده ای کوچک تبدیل کرده. بدیهی است که در این دهکده کوچک موقعیت جغرافیایی نمی تواند و نباید عامل ایجاد محدودیت افراد موفق و برجسته در دستیابی به اهداف باشد.

بنابراین از نظر ما شهروند جهانی افرادی موفق و برجسته هستند که راهبر توسعه پایدار جهانی بوده و هدف ما تسهیل و هموار کردن مسیر برای این پیشگامان عرصه اقتصادی جامعه جهانی است.

شهروند جهانی با داشتن  پاسپورت دوم امکان مسافرت به بیش از صد و سی کشور جهان، در زمره مهمترین قطبهای اقتصادی و تجاری، از جمله کشورهای حوزه شنگن، کشورهای حوزه مشترک المنافع ، سنگاپور، هنگ کنگ و چین را بدون نیاز به اخذ ویزا خواهد داشت. اضافه بر این شهروند جهانی می تواند با استفاده از مزایای  پاسپورت دوم اقدام به اخذ ویزای مکرر (مالتیپل) از کشورهای غیر معاهد، گشایش حسابهای بانکی و اخذ کارتهای اعتباری، اخذ ویزای تحصیلی برای ادامه تحصیل فرزندان و امکان ثبت نام و شرکت  در دوره های کوتاه مدت آموزشی کاری بدون نیاز به اخذ ویزای تحصیلی، توسعه و گسترش فعالیتهای تجاری از طریق ثبت شرکتهای فراملیتی   ودسترسی به امکانات پزشکی، درمانی و تشخیص دوم بدون اتلاف وقت را پیدا کند.