اقامت کانادا کانادا کشوری زیبا در شمال آمریکا است و دارای چشم اندازی وسیع و بی نظیر است. ده استان و سه قلمرو آن از آتلانتیک به اقیانوس آرام و از شمال به اقیانوس اطلس می رسد. مرز جنوبی کانادا با ایالات متحده، طولانی[…]