اخذ اقامت یونان : یونان کشوری زیبا با چشم انداز فوق العاده، جزایر شگفت انگیز، تاریخ غنی و فرهنگ هزاران ساله می باشد. با توجه به شرایط کنونی کشور یونان، فرصت هایی  وجود دارد که امکان اخذ اقامت این کشور عضو اتحادیه اروپا را از[…]